Sn snàthainn MH: ceannach àite sam bith gu earbsach leis an aon ghealladh!